PROGRAM XXV KONFERENCJI NAUKOWEJ POSTĘPY W GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.

10.09.2020 r.  |  16:00 - 19:00    WARSZTATY PRAKTYCZNE
11.09.2020 r.  |  10:00 - 18:00    SESJE NAUKOWE
11.09.2020 r.  |           19:00            SPOTKANIE KONSULTANTÓW

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI DO PDF